Czym jest i jak działa publiczna chmura?

Public cloud, czyli chmura publiczna, to jedno z najbardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań, po które sięgają zarówno wielkie globalne konsorcja jak i małe firmy. Istotą chmury publicznej jest fakt, iż zyskujemy możliwość korzystania z mocy obliczeniowych bardzo mocnych serwerów z wykorzystaniem sieci. Obowiązek konserwacji i utrzymania serwerów stoi po stronie usługodawcy. Czym dokładnie jest chmura publiczna? Wyjaśniamy to w poniższym artykule.

Chmura publiczna – co to takiego?

Public cloud, czyli chmura publiczna, to popularny model świadczenia usług informatycznych przez zewnętrznych dostawców udostępniających zasoby IT – serwery, pamięć masową oraz niezbędne aplikacje za pośrednictwem internetu. W porównaniu z chmurą prywatną, chmura publiczna jest udostępniona wszystkim uprawnionym osobom z danej organizacji. Dodatkowo, mają one dostęp do wszystkich danych z poziomu dowolnie wybranego urządzenia – telefonu, tabletu czy komputera.

Najważniejszym wyróżnikiem chmur publicznych jest fakt, iż są ona skalowalne i pozwalają na znaczne ograniczenie kosztów. Usługobiorca płaci tylko za te usługi, które są mu potrzebne, a w razie zmiany zapotrzebowania po prostu modyfikuje swój plan.

Bez względu na to, do jakich celów public cloud jest potrzebna – utworzenia własnej strony internetowej, sklepu internetowego itd., takie rozwiązanie z pewnością okaże się strzałem w dziesiątkę. Jest ono nie tylko skalowalne, ale również gwarantuje bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa.

Jakie korzyści wynikają z wykorzystania chmury publicznej przez firmy?

Korzystanie z rozwiązań, jakie oferują chmury publiczne, niesie za sobą wiele korzyści dla przedsiębiorstw. Mianowicie: 

  • Oszczędności finansowe. Firma nie musi inwestować we własną infrastrukturę, ponieważ zapewnia to usługodawca. Płaci się wyłącznie za te zasoby, które rzeczywiście zostały wykorzystane.
  • Wdrożenie systemu jest bardzo proste. Dostawcy chmurowi mają obowiązek utrzymania infrastruktury oraz przeprowadzają szkolenia dla pracowników.
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa. Profesjonalni dostawcy chmurowi inwestują w wysokie standardy ochrony i bezpieczeństwa użytkowników, dlatego ryzyko kradzieży danych jest na niskim poziomie.